Nakomelingen van Jacob Pauwelsz.
 
I
Jacob Pauwelsz. Doelwachter in de voetboogdoelen te Leiden, gehuwd (1) voor 1581 met Geertruyt Jans, ondertrouwd (2) Leiden 14 april 1582 met Marijtgen Pieters, geboren Alphen, ondertrouwd (3) Leiden 21 juli 1590 met Aechgen Huybrechts, geboren Leiden.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Pauwel Jacobsz. Geboren voor 1581.
2.
Jan Jacobsz. van BREDERODE, geboren voor 1581 (zie IIa).
3.
Gerrit Jacobsz. Geboren voor 1581.
4.
Grietje Jacobs, geboren voor 1581.
5.
Geertje Jacobs van BREDERODE, geboren Leiden, ondertrouwd aldaar 8 december 1606 met Adriaen Adriaensz. van der WERFF, geboren Leiden.
Uit het tweede huwelijk:
6.
Pieter Jacobsz. van BREDERODE, geboren leiden (zie IIb).
Uit het derde huwelijk:
7.
Huybert Jacobsz. van BREDERODE, geboren Leiden (zie IIc).

IIa
Jan Jacobsz. van BREDERODE, geboren voor 1581, overleden voor, ondertrouwd (1) Leiden 24 april 1609 met Geertge Claesdr. Geboren Katwijk, gehuwd (2) Den Haag 12 mei 1613 met Aeltgen Dircx, van Jouwer in Vrieslandt, ondertrouwd (3) Den Haag 12 november 1617 met Neeltje Jans WAALWIJCK, geboren Leiden.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Geertruid Jans van BREDERODE, begraven Den Haag, gehuwd aldaar 16 september 1635 met Willem Pietersz. van HOGENHUYSEM, geboren Den Haag, mr. timmerman, begraven aldaar.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Jacob Jansz. van BREDERODE.
Uit het derde huwelijk:
3.
Willem Jansz. van BREDERODE.

IIIa
Paulus Jansz. BREDERODE, mr. chirurgijn, begraven Den Haag (in de Grote Kerk), gehuwd Den Haag 4 juni 1652 met Catharina Davids van SINGELSHOEK.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan BREDERODE, gedoopt Den Haag 23 maart 1653.
2.
Maria BREDERODE, gedoopt Den Haag 11 oktober 1654.

IIIb
Gerrit Jansz. BREDERODE, mr. zilversmid, overleden voor, gehuwd Den Haag 24 mei 1649 met Cornelia Jans van DEIJL.
Uit dit huwelijk:
1.
Aletta BREDERODE, gedoopt Den Haag 15 april 1650.
2.
Jan (Johannes) Gerritsz. BREDEROO, gedoopt Den Haag 6 september 1651 (zie IVa).
3.
Maria BREDERODE, gedoopt Den Haag 20 september 1652, overleden voor.
4.
Pauwels BREDERODE, gedoopt Den Haag 15 december 1654, jong overleden.
5.
pauwels Gerritsz. BREDEROO, gedoopt Den Haag 26 januari 1656 (zie IVb).
6.
Elisabeth BREDERODE, gedoopt Den Haag 18 februari 1659.
7.
Cornelis BREDERODE, gedoopt Den Haag 1 juli 1661.
8.
Cornelia BREDERODE, gedoopt Den Haag 29 april 1664, gehuwd op 23-jarige leeftijd aldaar 21 maart 1688 met Marinus van DALEN, geboren circa 1660, overleden Den Haag. {Hij was eerder gehuwd voor 20 maart 1688.}

IVa
Jan (Johannes) Gerritsz. BREDEROO, gedoopt Den Haag 6 september 1651, ondertrouwd aldaar 11 september 1678 met Maria CHAMPION, 22 jaar oud, gedoopt Den Haag 25 december 1655, overleden aldaar.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Jansz. BREEROO, gedoopt Den Haag 14 juli 1679 (zie Va).
2.
Anna Margrita BREDEROO, gedoopt Den Haag 5 mei 1682.
3.
Kornelia BREDEROO, gedoopt Den Haag 15 juni 1687.
4.
Judith BREDEROO, gedoopt Den Haag 7 maart 1690.
5.
Sibille BREDEROO, gedoopt Den Haag 27 juli 1692, begraven Den Haag (Nieuwe Kerk), gehuwd op 59-jarige leeftijd Den Haag 29 augustus 1751 met Jacob van GENT, weduwnaar.
6.
Magnes (of Mangelis) BREDEROO, gedoopt Den Haag 2 januari 1695, begraven Amsterdam (St. Anthonieskerkhof), ondertrouwd Amsterdam 6 maart 1722 met Urselina Catharina Harmanusdr. van GENT, 26 jaar oud, gedoopt Amsterdam 16 oktober 1695.

Va
Gerrit Jansz. BREEROO, gedoopt Den Haag 14 juli 1679, mr. goudsmid, begraven Amsterdam (N. Zijds Kapel), ondertrouwd Amsterdam 11 april 1711 met Elisabeth HOPPE, geboren Rotterdam circa 1673, begraven Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Elisabeth BREEROO, gedoopt Amsterdam (Evang. Luth. Kerk) 11 mei 1712.

IVb
pauwels Gerritsz. BREDEROO, gedoopt Den Haag 26 januari 1656, overleden aldaar, ondertrouwd aldaar 21 februari 1683 met Susanna Schariasdr. GULDEMONT, gedoopt Den Haag 18 oktober 1648, overleden aldaar.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis (Corneille) BREDEROO, gedoopt Den Haag (Waalse Kerk) 14 oktober 1683.
2.
Gerrit BREDEROO, gedoopt Den Haag (Nieuwe Kerk) 25 juni 1686, tweeling.
3.
Cornelia BREDEROO, gedoopt Den Haag (Nieuwe Kerk) 25 juni 1686, tweeling.
4.
Louis BREDEROO, gedoopt Den Haag (Nieuwe Kerk) 8 mei 1689, ongehuwd, overleden (aang.) Den Haag.
5.
Maria Magdalena BREDEROO, gedoopt Den Haag (Grote Kerk) 20 februari 1692, overleden (aang.) Den Haag, gehuwd op 30-jarige leeftijd Den Haag 17 mei 1722 met Anthoni GOUZY, geboren Delft, begraven Den Haag.

IVc
Willem Gerritsz. BREDERODE, gehuwd met Marie NICHART.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit BREDERODE, gedoopt Den Haag 19 januari 1684.
2.
Kornelia BREDERODE, gedoopt Den Haag 15 november 1686.
3.
Pieternella BREDERODE, gedoopt Den Haag 27 februari 1688, ongehuwd, begraven Den Haag.
4.
Maria BREDERODE, gedoopt Den Haag 22 juli 1689.
5.
Elisabeth BREDERODE, gedoopt Den Haag 3 november 1690, ongehuwd, overleden Den Haag.
6.
Maria BREDERODE, gedoopt Den Haag 5 maart 1692.
7.
Gerrit BREDERODE, gedoopt Den Haag 28 augustus 1693.
8.
Johannes Willemsz. BREDERODE, gedoopt Den Haag 31 oktober 1694 (zie Vb).
9.
Jacoba BREDERODE, gedoopt Den Haag 13 september 1696.
10.
Willem BREDERODE, gedoopt Den Haag 31 augustus 1698.

Vb
Johannes Willemsz. BREDERODE, gedoopt Den Haag 31 oktober 1694, horlogemaker, begraven aldaar, gehuwd met Maria GUILLON.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieternella Maria BREDERODE, gedoopt Den Haag 19 september 1725, overleden aldaar.
2.
Anthoni BREDERODE, gedoopt Den Haag 24 november 1730.

IIb
Pieter Jacobsz. van BREDERODE, geboren leiden, 'saaijwercker', in de week van 18 tot 24 april 1660, gehuwd Leiden 16 februari 1613 met Neeltgen CORSSEN, geboren Leiden.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob Pietersz. van BREDERODE, geboren Leiden, overleden Rotterdam, gehuwd aldaar 9 augustus 1650 met Cornelia Huyberts DUYFHUYSEN, geboren Rotterdam 1630, begraven aldaar.
2.
Marijtgen van BREDERODE, zij vertrok met attestatie d.d. 22 juni 1676 van Leiden naar Amsterdam, overleden na, ondertrouwd Leiden 20 juli 1638 met Joris Dircxz. VERBURCH, overleden voor.
3.
Pieter Pietersz. van BREDERODE.
4.
Dirck Pietersz. van BREDERODE.

IIc
Huybert Jacobsz. van BREDERODE, geboren Leiden, schipper van het Amsterdamse Veer te Leiden, overleden voor, ondertrouwd Leiden 17 augustus 1623 met Maertgen Leenderts, geboren Leiden, overleden voor.
Uit dit huwelijk:
1.
Aechtge van BREDERODE, gedoopt Leiden 29 juli 1624, overleden voor.
2.
Maertgen van BREDERODE, gedoopt Leiden 29 december 1625, overleden na, gehuwd met Isaack de DECKER, overleden na.

IId
Cornelis Jacobsz. van BREDERODE, gardenier, in de week van 4 tot 10 sep 1667, begraven Leiden, ondertrouwd aldaar 21 januari 1628 met Marijtgen Tonis CLOCK.
Uit dit huwelijk:
1.
Aechje van BREDERODE, gedoopt Leiden 19 november 1628, ondertrouwd (1) aldaar 27 maart 1657 met Abraham SOETENS, gedoopt 16 juni 1637, bakker, overleden voor, ondertrouwd (2) Leiden 27 augustus 1670 met Hendrik Hendriksz. MUNNICKES. {Hij was eerder gehuwd voor 26 augustus 1670.}
2.
Jacobus van BREDERODE, gedoopt Leiden 29 september 1633.
3.
Jacob van BREDERODE, gedoopt Leiden 15 juni 1634.
4.
Dirckjen van BREDERODE, gedoopt Leiden 5 juli 1635.
5.
Jacob van BREDERODE, gedoopt Leiden 30 december 1636.
6.
Cecilia van BREDERODE, gedoopt Leiden 17 december 1637, gehuwd op 21-jarige leeftijd aldaar 18 november 1659 met Pieter RIJVERDIJN, geboren Dantswijck (Danzig?), koopman.
7.
Jacob van BREDERODE, gedoopt Leiden 9 april 1640.
8.
Jacob van BREDERODE, gedoopt Leiden 16 mei 1641.
9.
Jacob van BREDERODE, gedoopt Leiden 5 oktober 1644.
10.
Theunis van BREDERODE, gedoopt Leiden 12 februari 1647.
11.
Jacob van BREDERODE, gedoopt Leiden 7 juli 1649.