Nakomelingen van Harck CLAESZ
 
I
Harck CLAESZ, suyvelcoper. In de genealogie en parenteel van de Heren Van Brederode komt u Harck Matthijsz. van Brederode tegen met als zoon Cornelis Harcsz. Volgens een oud handschrift zou deze Cornelis o.m. een broer Claes Harcxsz. hebben gehad. Ofschoon dit (nog) niet met een concreet bewijsstuk kan worden gestaafd, lijkt de juistheid van deze vermelding in het oude handschrift voorshands wel aannemelijk, dit in het licht van het feit, dat de latere en verdere gegevens van dat handschrift steeds in overeenstemming blijken te zijn met de dezerzijds gevonden feiten.
Van een zoon van deze Claes Harcsz., n.l. Harck Claesz. zijn dit de gegevens.
Overleden vóór, gehuwd met Ave CLAESDR. testeerde op 5 mei 1592 ten gunste van haar beide kinderen.
Uit dit huwelijk:
2.
Aerian HARCXDR.

II
Claes Harcxsz. van BREDERODE (of Heyndricksz), schepen te Alkmaar 1560, 1565, burgemeester 1558, 1561, 1563, 1566, 1568, 1569, 1572, 1574 en 1576. In 1576 ging hij met een opdracht naar Zuid-Holland (vermoedelijk naar Den Haag, in verband met de voorbereiding van de Pacificatie van Gent). In 1578 werd hij ingeschreven als poorter van Alkmaar. vóór Kerstmis 1602, gehuwd met Griet Pietersdr. SLACHT, poorteres, leefde nog 27 november 1623, overleden vóór.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Claesz SLACHT (moedersnaam), was in 1611 meerderjarig.
2.
Harck Claesz. SLACHT (of Brederode).

III
Gerrit Claesz. van BREDERODE (Slacht), poorter te Alkmaar, in 1611 nog minderjarig, begraven Alkmaar (Grote Kerk), gehuwd Alkmaar 25 mei 1625 met Maria van der VOORT, poorteresse, begraven Alkmaar.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Gerrits van BREDERODE, gedoopt Amsterdam 9 augustus 1626.
2.
Claes Nicolaas) Gerritsz. van BREDERODE, gedoopt Amsterdam 23 november 1627 (zie IVa).
3.
Pieter Gerritsz. van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 27 april 1631 (zie IVb).
4.
Grietje Gerrits van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 16 januari 1633, begraven aldaar.
5.
Joris Gerritsz. van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 15 november 1637.

IVa
Claes Nicolaas) Gerritsz. van BREDERODE, gedoopt Amsterdam 23 november 1627, poorter te Alkmaar, majoor, castelein in de Jonge Schuttersdoelen te Alkmaar, begraven Alkmaar, gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd aldaar 25 februari 1652 met Levina van WELL, weduwe van Jan Cornelisz. de Graaff, begraven Alkmaar, gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd aldaar 19 december 1654 met Maria RUYL, weduwe van Capiteyn Gerrit Nobel, tussen juni 1669 en december 1673.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maria van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 28 maart 1653.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Margrieta van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 17 oktober 1655, jong overleden.
3.
Margriete van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 17 oktober 1656.
4.
Elisabeth van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 8 februari 1658, begraven aldaar.
5.
Gerrit Claesz. van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 14 mei 1659 (zie Va).
6.
Servaes van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 30 juli 1660, begraven aldaar.
7.
Mr. Pieter Claesz van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 9 oktober 1661 (zie Vb).
8.
Elisabeth van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 10 januari 1663, gehuwd op 23-jarige leeftijd aldaar 13 januari 1686 met IJsbrand Hendriksz. HENSBERG, tinnegieter.
9.
Henrickje van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 9 november 1664.
10.
Harck van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 30 oktober 1665.

Va
Gerrit Claesz. van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 14 mei 1659, castelein in de Nieuwe Schuttersdoelen. In oktober 1676 doen d'Heeren Meesterknapen in het kader van de rechtsdagen van de Houtvesterij van Holland en Westfriesland een uitspraak over het jachtrecht van Gerrit Claesz. van Brederode, waarin zijn afstamming wordt opgesomd en wordt gerefereerd aan vroegere uitspraken van dit college in de jaren 1611 en 1655, overleden Alkmaar, begraven Alkmaar (Grote Kerk), ondertrouwd Alkmaar 23 maart 1681 met Aeffie SNOECK.
Uit dit huwelijk:
1.
Nicolaas van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 15 januari 1682, begraven aldaar.
2.
Nicolaas van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 5 mei 1683, begraven aldaar.
3.
Anna van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 29 juni 1684, gehuwd met Caspar BOGAERT.
4.
Nicolaas van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 18 oktober 1685.
5.
Maria van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 15 mei 1687.
6.
Nicolaas van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 22 mei 1689.

Vb
Mr. Pieter Claesz van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 9 oktober 1661, chirurgijn, begraven aldaar, gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd Egmond aan de Hoef 23 mei 1683 met Aefie Dirks MICKERS, begraven Alkmaar (Grote Kerk), ondertrouwd (2) Alkmaar 8 maart 1693, gehuwd op 31-jarige leeftijd aldaar 19 april 1693 met Henriëtte van THIENEN, j.d. van Leiden, begraven Alkmaar (Grote Kerk), gehuwd (3) op 32-jarige leeftijd Alkmaar 27 juni 1694 met Anna KETEL.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maria van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 23 november 1683, begraven aldaar.
2.
Maria van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 8 februari 1685, begraven aldaar.
3.
Mr. Dirk van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 7 juli 1686 (zie VI).
4.
Nicolaas van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 8 augustus 1688, begraven aldaar.
5.
Elisabeth van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 4 maart 1691, begraven aldaar.
6.
Nicolaas van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 1 oktober 1692.
Uit het tweede huwelijk:
7.
Adriaan van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 14 januari 1694, tegelijk met zijn moeder. In het begraafregister is vermeld Hendrica Tine (= Henriëtte van Thienen) 'met haer kint in den arm', begraven Alkmaar.

VI
Mr. Dirk van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 7 juli 1686, chirurgijn, gehuwd op 37-jarige leeftijd aldaar 7 mei 1724 met Cornelia BRANDES.
Uit dit huwelijk:
1.
Aafje van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 3 februari 1726, begraven aldaar.
2.
Aafje van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 4 maart 1728, begraven aldaar.

IVb
Pieter Gerritsz. van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 27 april 1631, castelein in de Oude Schuttersdoelen, begraven Alkmaar (Grote Kerk), gehuwd op 24-jarige leeftijd Alkmaar 23 januari 1656 met Aeffie Leenderts van DUYL, begraven Alkmaar (Grote Kerk). {Zij is later gehuwd.}
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 29 november 1656.
2.
Lennard van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 22 april 1658.
3.
Nicolaas van BREDERODE, gedoopt Alkmaar 20 oktober 1660.